دو - سی و سه

بیاموزید زندگی را همان گونه که می بینید دوست بدارید؛ مردم، اشیاء، ادبیات، موسیقی. دنیا بسیار غنی است و گنجینه های گرانبها، روان های زیبا و آدم های جالب در آن فراوانند. خودتان را از یاد ببرید. 

Develop an interest in life as you see it; the people, things, literature, music - the world is so rich, simply throbbing with rich treasures, beautiful souls and intersting people. Forget yourself. - Henry miller

/ 0 نظر / 5 بازدید