دو - نود

چه اهمیتی دارد که در مدرسه تشکیل خانواده و پیدا کردن شغل را به ما آموزش نمی‌دهند، حداقل آنجا یاد می‌گیرم مساحت مثلث را محاسبه کنم.

Who caares if school doesn't teach us how to raise a family or get a job, at least I can find the area of a triangle. unknown

/ 1 نظر / 6 بازدید
َA000

هه هه آره مثلا آموزش و پرورشه آما بجز یه زنگ پرورشی که عالم و آدم تو نخ پیچوندنشن چیزی نیس ممون جالب بود