نود و شش

ماهیگیران می دانند دریا خطرناک و توفان سهمگین  است، اما از دید آنها، این دلایل هرگز برای ماندن بر روی خشکی کافی نیستند.

The fishermen know that the sea is dangerous and the storm terrible, but they have never found these dangers sufficient reason for remaining ashore. - Vincent Van Gogh

/ 0 نظر / 22 بازدید