دو - چهل و چهار

هر روزی که در آن دست کم یک بار پایکوبی نکرده‌ایم را باید از دست رفته بدانیم. و هر حقیقتی که دست کم با یک خنده همراه نبوده است را باید دروغ بخوانیم.

And we should consider every day lost on which we have not danced at least once. And we should call every truth false which was not accompanied by at least one laugh. - Friedrich Nietzsche

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهران

بسیار زیبا. سپاس از شما [گل]