سه - یک

تاریخ مجموعه‌ی دروغ‌هایی است درباره‌ی اتفاقاتی که هرگز رخ نداده‌اند، از زبان کسانی که آنجا نبوده‌اند.

History is a pack of lies about events that never happened told by people who weren't there. - George Santayana

/ 0 نظر / 22 بازدید