دو - بیست و هفت

اگر بناهای آرزویت را توی هوا ساخته ای، لازم نیست ساخته های خود را رها کنی؛ آنها باید همانجا باشند. کاری که باید بکنی این است که حالا عملیات پی ریزی را انجام بدهی. 

If you have built castles in the air, your work need not be lost; that is where they should be. Now put the foundations under them. - Henry DAvid Thoreau

/ 0 نظر / 6 بازدید