دو - هفتاد و هفت

کسی که بخواهد بخشی از زندگی تو باشد، آشکارا برای این هدف تلاش خواهد کرد. بی‌خود برای کسانی که تلاشی برای ماندن نمی‌کنند در قلبت جا نگه ندار.

If a person wants to be a part of your life, they will make an obvious effort to do so. Don’t bother reserving a space in your heart for people who do not make an effort to stay. - unknown

/ 0 نظر / 44 بازدید