چهل و چهار

 

دنیا هم به رویاپردازان نیاز دارد و هم به افراد اهل عمل. اما دنیا بیش از همه محتاج رویاپردازانی است که اهل عمل هستند.

The world needs dreamers and the world needs doers. But above all, the world needs dreamers who do. - Sarah Ban Breathnach

/ 0 نظر / 6 بازدید