دو - سی و چهار

عاشق که بشوی، همیشه در ابتدا خودت را فریب می دهی و در پایان همیشه دیگران را گول می زنی. توی دنیا به این ماجرا می گویند داستان عاشقانه.

When one is in love, one always begins by deceiving one's self, and one always ends by deceiving others. That is what the world calls a romance. - Oscar Wilde

/ 2 نظر / 7 بازدید
سحر

سلام به نظر من اسکار ویلد که این جمله رو گفته حتما خودش تو عشقش ناکام مونده! به خاطر همینه که داستان عاشقانه و عاشق و معشوق رو با فریب مقایسه کرده. عشقش واقعی نبوده!گفتن این جمله درباره ی عظمت عشق انصاف نیست.کسی که عشق رو باور داشته باشه و شیرینی اون رو احساس کرده باشه اسمش رو هیچ وقت فریب نمی گذاره.

محمد رضا

انسان بی عشق همانند حیوانیه که دنبال جفت گیریه من با نظر سحر موافقم