دو - نود و یک

تقریباً همه ی مُبدعان و نوابغ در ابتدای مسیر فعالیتشان چیزی در حد انسان های احمق قلمداد شده اند و چه بسا که در پایان راه نیز به همین چشم به آنان نگریسته شده است.

Inventors and geniuses have almost always been looked on as no better than fools at the beginning of their career, and very frequently at the end of it also. - Fyodor Dostoevsky

/ 0 نظر / 21 بازدید