هفتاد

اگر بتوانم کاری کنم دلی دیگر نشکند،

زندگانی ام بیهوده نخواهد بود؛

اگر بتوانم زندگی ای را از رنج برهانم،

یا دردی را تسکین دهم،

یا سینه سرخ نزاری را

دوباره به آشیانش بازگردانم،

زندگانی ام بیهوده نخواهد بود.

IF I can stop one heart from breaking,
I shall not live in vain;
If I can ease one life the aching,
Or cool one pain,
Or help one fainting robin
Unto his nest again,
I shall not live in vain. – Emily Dickenson

/ 0 نظر / 5 بازدید