سه - بیست و سه

روشنفکر کسی است که یک حرف ساده را به شیوه‌ای دشوار می‌گوید؛ هنرمند کسی است که یک حرف دشوار را به شیوه‌ای ساده می‌گوید.

An intellectual is a man who says a simple thing in a difficult way; an artist is a man who says a difficult thing in a simple way. - CHARLES BUKOWSKI

/ 1 نظر / 23 بازدید
at

بسیار زیبا [گل]