سه - شانزده

آن کس که خواهان متقاعد کردن است باید اِتِکایش نه بر استدلالِ درست، که بر واژه‌ی درست باشد. قدرتِ صوت همواره بیش از قدرتِ معنی بوده است.

He who wants to persuade should put his trust not in the right argument, but in the right word. The power of sound has always been greater than the power of sense. - Joseph Conrad

/ 0 نظر / 29 بازدید