سه - دو

اثر هنری هرگز یک کار تمام‌شده و مختومه نیست. اثر هنری همواره به پرسشی که از آن می‌پرسند پاسخ می‌گوید و پرسشی تازه مطرح می‌کند.

A piece of art is never a finished work. It answers a question which has been asked, and asks a new question. - Robert Engman


/ 0 نظر / 38 بازدید