نود

وقتی مردم می گویند فلان چیز "واقعی" یا "غیرواقعی" و یا "عادی" یا "غیرعادی" است حرفشان را درک نمی کنم. معنای این کلمات برای من بسیار شخصی و فردی است. معنی این دسته از کلمات همیشه برای من گیج کننده بوده و هیچ وقت درک روشنی از آن نداشته ام.  

I have a problem when people say somethinh's real or not real, or abnormal or normal. The meaning of those words for me is very persoanl and subjective. I've always been confused and never had a clearcut understanding of the meaning of those kinds of words. – Tim Burton

/ 0 نظر / 4 بازدید