دو - شصت و هفت

بدون آزادی، هنری وجود ندارد؛ هستیِ هنر تنها موقوف به محدودیت‌هایی است که خود بر خود اعمال می‌کند. هر محدودیت دیگری هنر را می‌میراند.

Without freedom, no art; art lives only on the restraints it imposes on itself, and dies of all others. - Albert Camus

/ 0 نظر / 74 بازدید