دو - پنجاه و چهار

ذهن انسان چیز عجیبی است. کل بیست و چهار ساعت شبانه روز و کل سیصد و شصت و پنج روز سال در حال فعالیت است. از زمانی که به دنیا می آییم شروع به کار می کند و فقط زمانی از کار می افتد که سر جلسه ی امتحان می نشینیم.

Human Brain is amazing. It functions 24 hours for 365 days. It functions right from the time we were born and only stops when we TAKE exam. - Unknownn

/ 1 نظر / 6 بازدید
atash

vaghean ras goft