سه - چهل و یک

بدبین غُر می‌زند که چرا باد می‌آید؛ خوش‌بین انتظار دارد هوا عوض شود؛ واقع‌بین می‌رود بادبان‌ها را تنظیم می‌کند.

The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails. - William Arthur Ward

/ 0 نظر / 5 بازدید