سه - چهل و چهار

اگر قرار بود به ندای عقلمان گوش بدهیم، هرگز عشق نمی‌ورزیدیم، هرگز طعم دوستی را نمی‌چشیدیم و هرگز دست به کسب و کاری نمی‌زدیم، زیرا پر از بدبینی و بدگمانی بودیم. باید گفت چنین دیدگاهی واقعاً مسخره است. همیشه اول از صخره پایین بپرید؛ بال در آوردن را بگذارید برای زمانی که دارید سقوط می‌کنید.

If we listened to our intellect, we'd never have a love affair. We'd never have a friendship. We'd never go into business, because we'd be cynical. Well, that's nonsense. You've got to jump off cliffs all the time and build your wings on the way down. - Ray Bradbury

/ 0 نظر / 25 بازدید