سه - بیست و شش

اگر آدم‌ها آرزوی خوشبخت بودن داشتند، این آرزویشان به آسانی برآورده می‌شد؛ اما مسئله این است که ما آرزو داریم خوشبخت‌تر از دیگران باشیم و این همیشه درد سر ساز است، زیرا ما دیگران را خوشبخت‌تر از آنچه که هستند تصور می‌کنیم.

If one only wished to be happy, this could be easily accomplished; but we wish to be happier that other people, and this is always difficult, for we believe others to be happier than they are. - Charles-Louis de Secondat Montesquieu

/ 1 نظر / 23 بازدید
M.H.F

درست ترین تعریف خوشبختی همین تعریف است به ما هم سر بزنید ..