سه - چهارده

اقدام تسلی‌بخش است. اقدام دشمنِ اندیشه (و نگرانی) است و رفیقِ خیالاتی که اوضاع را بهتر از آنچه که هست نشان می‌دهند.

Action is consolatory. It is the enemy of thought and the friend of flattering illusions. - Joseph Conrad, Nostromo

/ 0 نظر / 23 بازدید