دو - شصت و یک

اگر به جای ِ دادن جواهر یا حتی شاخه‌ی گل، روشنایی اندیشه‌ای مهرورزانه را بر دل دوستی می‌تاباندیم، آنگاه هدیه دادنمان چیزی در ردیف هدیه‎ دادن فرشتگان بود.

If instead of a gem, or even a flower, we should cast the gift of a loving thought into the heart of a friend, that would be giving as the angels give. - George MacDonald

/ 0 نظر / 8 بازدید