سه - سی و هفت

گوش کنید، شعر واقعی هیچ چیزی نمی‌گوید؛ فقط گزینه‌های ممکن را علامت می‌زند. همه‌ی درها را باز می‌کند. شما می‌توانید از هر دری که مناسب شماست بروید.

Listen, real poetry doesn't say anything; it just ticks off the possibilities. Opens all doors. You can walk through any one that suits you. - Jim Morrison

/ 0 نظر / 30 بازدید