سه - بیست و چهار

آدمی که در پنجاه سالگی دنیا را مثل بیست سالگی‌اش می‌بیند، سی سال از عمرش را به بطالت گذرانده است.

 A man who views the world the same at fifty as he did at twenty has wasted thirty years of his life. - Muhammad Ali

/ 0 نظر / 19 بازدید