دو - نود و چهار

هرگز بزرگ نخواهی شد، مگر زمانی که بکوشی کاری فراتر از آن چه که در آن مهارت یافته‌ای را به انجام برسانی.

Unless you try to do something beyond what you have already mastered, you will never grow. - Ralph Waldo Emerson

/ 1 نظر / 24 بازدید

افرین عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی