هشتاد و نه

ذهن های بسیار کمی هستند که می توانند آنچه تا کنون در پرده عدم بوده را چون خورشیدی خیره کننده بیرون بیاورند. این فریادهای "ممکن بود به ذهن من هم برسد" بسیار عوامانه و گمراه کننده اند، چرا که هرگز چنین امکانی وجود نداشته و این خود حقیقتی معنادار و پرمغز است.  

It is a rare mind indeed that can render the hitherto non-exitent blingingly obvious. The cry 'I could have thought of that' is a very popular and misleading one, for the fact is that they didn't, and a very significant and revealing fact it is too. - Douglas Adams

/ 0 نظر / 4 بازدید