دو - شصت و شش

نکته‌ای هست که کسی متوجه آن نیست: گروهی از مردم نیروی عظیمی صرف می‌کنند تنها برای این که معمولی باشند.

Nobody realizes that some people expend tremendous energy merely to be normal. - Albert Camus

/ 0 نظر / 24 بازدید