نه

آدم‌های بی‌عقل همواره اطمینان دارند که حالشان خوب است. تنها آدم‌های عاقل مایلند دیوانگی خود را بپذیرند.

Insane people are always sure that they are fine. It is only the sane people who are willing to admit that they are crazy. - Nora Ephron

/ 0 نظر / 4 بازدید