سه - سی

هر که هستید، تنها وظیفه‌ی شما در زندگی این است که با خودتان صادق باشید.

Your only obligation in any lifetime is to be true to yourself. - Richard Bach

/ 1 نظر / 5 بازدید
امیر

سلام [لبخند] این که با خودمون صادق باشیم، خیلی خوب هست ولی وظایف دیگری نیز داریم.