سال‌هاست

که از جزیره‌ی متروک

نامه‌ای را در بطری

روانه‌ی آب‌های عالم کرده‌ام

اگر کسی عاشق باشد

می‌تواند کلماتم را بخواند

به هر زبانی

در هر سرزمینی

گاهی فکر می‌کنم

کسی می‌آید

و با همان شیشه

برایم شراب می‌آورد

 

عمران صلاحی