سلام

خداحافظ

چیز تازه‌ای اگر یافتید

بر این دو اضافه کنید

تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار

 

حسین پناهی