خوشبختیم، زیرا هنوز صبح‌هامان آذین ملکوتی بانگ خروس‌هاست 
سروها مبلغین بی‌منت سرسبزی‌اند 
و شقایق‌ها پیام‌آوران آیه‌های سرخ عطر و آتش
برگچه‌های پیاز ترانه‌های طراوتند 
و فکر کن! 
واقعا فکر کن که چه هولناک می‌شد اگر از میان آواها 
بانگ خروس را بر می‌داشتند

 

 

 

حسین پناهی