من از این می‌ترسم
که دوست داشتن را
مثل مسواک زدن ِ بچه‌ها
به من و تو تذکر بدهند

 

حسین پناهی