این دست
بوی ترکه‌های کلاس سوم را می‌دهد هنوز؛
این دست پینه بسته
از نوشتن مداوم نام تو...

 

دستم را بگیر
و از خیابان زنده‌گی
بگذران مرا
...


یغما گلرویی