من دلتنگ تواَم

شعر می‌نویسم و

واژه‌هایم را کنار می‌زنم

که تو را ببینم