دلگرمی‌های تو

بال‌های منند

چیزی بگو

گاهی چنانم بی تو

که عبور گربه‌ی لاغری از کنارم

 نگرانم می‌کند.

 

شمس لنگرودی