من در غیاب تو
با سنگ سخن گفته‎ام
من در غیاب تو
با صبح، با ستاره، با سلیمان سخن گفته‌ام
من در غیاب تو
زخم‌های بی‌شمار شب ایوب را شسته‌ام


سید علی صالحی