من از رعد و برق نمی‌ترسم

اما میان بازوان تو امنیتی هست

که ترس را زیبا می‌کند

 

لیلا کردبچه