راه دوری برای رفتن ندارم

جای نزدیکی برای ماندن

و بلاتکلیفی پاهایم راه به هرجا می­‌برد

[....]

یکی بیاید

بگوید اگر غیر از اینجا جای دیگری نیست،

قطاری که دور می‌شود

چرا دور می‌شود؟