از تو عبور می‌کنم

چنان که تندری از شب.-

می‌درخشم

و فرو می‌ریزم.

 

احمد شاملو