کانال تلگرامی من

« این روش مثل هیچ روش دیگه‌ای نیست »

 هر روز یک واژه از کتاب ارزشمند 1100 واژه انگلیسی که باید دانست

به روش کدگذاری (آسان و با کمک بازی‌های خلاقانه ذهنی)

telegram.me/WordsCodes