هیچ چیز سازنده تر و در عین حال مخرب تر از ذهن مستعدی نیست که پیگیر هدفی باشد.

Nothing is more creative, nor destructive than a brilliant mind with a purpose. - Dan Brown

* کتاب Inferno (دوزخ)، یکی از پرفروش ترین کتاب های سال 2013